Vítejte !   Přihlášení | Registrace
Hlavní menu
CATIA fórum.cz
Novinky
Seriál CATIA
Obecně o CAD
Novinky ze světa DS
Makra pro CATIA V5
Diskuse
Základy Catia
Ke stažení
Doporučujeme
Pracovní příležitosti
Reklama a kampaně
O fóru
Nápověda

Seriál CATIA

Triky pro výkresy - výrobní a montážní stav dílu
Publikováno: 28.2. 2018 - 21:43 - Seriál CATIA
Velmi často potřebujeme ve výkresu zobrazit díl ve více různých stavech. Pod pojmem stavy dílu si můžeme představit různé tvary jedné součásti podle toho, v jaké části výrobního procesu se nachází. Typickým příkladem jsou díly typu hadice, kabel, pružina,...resp. vešker ... 
Chytré modelování s KWA - dynamický výběr features
Publikováno: 11.2. 2018 - 22:47 - Seriál CATIA
Dnes bych se s vámi rád podělil o zkušenost, kterou jsem získal při řešení neobvyklého "modelovacího" požadavku kolegy. Zadání bylo následující - vymyslet takový způsob ... 
R26 nastupuje do automotive - na co se můžeme těšit?
Publikováno: 4.9. 2017 - 22:32 - Seriál CATIA
Po poměrně delším ustáleném období, kdy nejvyšším nasazeným release CATIA V5 v automotive byla V5-6R2014, postaru známá jako R24, se nyní dostáváme k novějším releasům, a sice R25  ... 
Zlo jménem 3D závit
Publikováno: 12.7. 2017 - 21:20 - Seriál CATIA
K napsání tohoto článku mne vyprovokovalo zobrazení závitu v díře v podobě kapsy ve 3D datech dílů. Toto zobrazení se bohužel začalo objevovat poslední dobou stále častěji. Cílem č ... 
Administrace CATIA - 3. díl - Admin mode
Publikováno: 17.10. 2016 - 22:33 - Seriál CATIA
Po dvou předchozích článcích, které byly zaměřené na nastavení prostředí, se dnes konečně dostáváme k tomu nejzajímavějšímu tématu - k tak zvanému Admin módu. V diskusi se obje ... 
Administrace CATIA - 2. díl - Secret variables
Publikováno: 8.10. 2016 - 18:21 - Seriál CATIA
V minulém příspěvku jsme si ukázali, jakým způsobem se dá ovlivnit vzhled a nastavení CATIA. Dnes si popíšeme další proměnné prostředí, které můžou pozitivně ovlivnit chování a  ... 
Administrace CATIA - 1. díl - Prostředí (Environment)
Publikováno: 30.9. 2016 - 21:29 - Seriál CATIA
Na tohle téma jsem se chystal už více než rok - a konečně je tady. Důvodem k napsání příspěvku byly neustále se opakující dotazy uživatelů na řešení věcí, které všechny úzce s ... 
Pracujeme s Laws III. - Flexibilní hadice s geometrickým Law
Publikováno: 17.4. 2015 - 20:56 - Seriál CATIA
Tentokrát v rychlém sledu pokračujeme v modelování za použití Law. Dnešní díl úzce navazuje na minulý, kde jsme k definici proměnlivého průměru hadice použili goniometrickou funkci. D ... 
Pracujeme s Laws II. - Flexibilní hadice s matematickým Law
Publikováno: 16.4. 2015 - 21:40 - Seriál CATIA
Tento příspěvek navazuje na článek Prostorová pružina, kde jsme si ukázali, jak se dá s použitím Laws a Sweep vytvořit plocha odpovídající tvaru sluchátkové šnůry pevného telefonu. ... 
Pracujeme s Laws I. - Prostorová pružina pomocí Sweep
Publikováno: 13.9. 2014 - 19:26 - Seriál CATIA
V dnešním dílu seriálu si ukážeme, jak se pomocí tzv. Laws dají tvořit velmi specifické plochy. Výraz Laws bychom mohli přeložit jako zákony, v případě CATIA však budeme raději mluv ... 
Programujeme: Selekce, interaktivní výběr objektu uživatelem
Publikováno: 6.3. 2014 - 21:40 - Seriál CATIA
Dnes se konečně dostávám na dlouho slibované a zajímavé téma, kterým je selekce. Bez ní bychom se při programování maker většinou daleko nedostali. Pokud tedy neuvažujeme makra, která ... 
Programujeme v .NET - 3.díl: Seznam CATIA oken v roletovém menu
Publikováno: 15.12. 2013 - 17:58 - Seriál CATIA
V dnešním dílu seriálu si ukážeme, jak se dá v makru jednoduše vytvořit rozbalovací menu, ve kterém bude seznam oken s otevřenými dokumenty v CATIA. Určitě se ptáte, proč vytvářet n ... 
Programujeme v .NET - 2.díl: COM reference a spojení s Catia
Publikováno: 22.10. 2013 - 10:42 - Seriál CATIA
V dnešním dílu seriálu navážeme na první článek o VB.NET, kde jsme si ukázali vývojové prostředí Visual studia XE 2008, základní navigaci, vysvětlili si dva základní typy aplikací  ... 
Modelujeme: Ukázky studentských prací
Publikováno: 20.10. 2013 - 17:28 - Seriál CATIA
Minulý týden jsme obdrželi několik ukázek studentských prací studentů Fakulty technologické, Ústavu výrobního inženýrství UTB ve Zlíně. Tyto práce ukazují možnosti modelování v m ... 
Programujeme: Přejmenování booleovských operací podle názvu Body
Publikováno: 25.9. 2013 - 20:51 - Seriál CATIA
Pokud při modelování v PartDesignu často používáme booleovské operace a chceme si udržet přehledný model, časem určitě přijdeme na to, že je dobré mít tyto operace pojmenované stejn ... 
Pracujeme s parametry III. - Určení rozměrů polotovaru
Publikováno: 23.9. 2013 - 15:31 - Seriál CATIA
V dnešním dílu si ukážeme, jak se dá jednoduše, efektivně a téměř automaticky určit materiál, rozměry, hmotnost a název polotovaru součásti. Pro určení prvních dvou hodnot si naví ... 
Pseudosymetrická instance v sestavě
Publikováno: 27.7. 2013 - 13:55 - Seriál CATIA
Potřeba vytvoření symetrického dílu je např. v automotive velmi častá. V některých případech potřebujeme plnohodnotný symetrický díl včetně veškeré pomocné geometrie, někdy stač ... 
Programujeme: Vytvoření CCP (CutCopyPaste) linku v sestavě
Publikováno: 21.7. 2013 - 22:58 - Seriál CATIA
Dnes si ukážeme jednoduché makro, které dokáže vytvořit tzv. CCP kopii v sestavě. Zkratka CCP vychází se slov Cut - Copy - Paste, tj. zkopírování nebo vyjmutí feature a její následné  ... 
Vytvoření čárového kódu na výkresu
Publikováno: 6.6. 2013 - 10:15 - Seriál CATIA
V dnešním článku se budeme věnovat problematice vytvoření čárového kódu ve výkresu. Princip čárového kódu a jeho možnosti snad nemá smysl v dnešní vysvětlovat. Snad každý si dov ... 
Ohýbaný plech
Publikováno: 31.5. 2013 - 08:34 - Seriál CATIA
V tomto článku by som Vám rád ukázal, ako vytvárať jednoduché ohýbané plechy pomocou modulu „Generative sheetmetal design“. Ako príklad som zvolil taktiež súčiastku z autosedačky, k ... 
Komplexní plech
Publikováno: 19.5. 2013 - 13:38 - Seriál CATIA
Pod pojmom komplexné plechy môžeme rozumieť tvárnené plechy rôznorodého, obyčajne komplikovaného tvaru. Sú to napríklad karosárske plechy, rôzne aero plechy a mnohé iné. V tomto člán ... 
Booleovské operace I: Tři různé výkresy z jednoho modelu
Publikováno: 16.5. 2013 - 22:20 - Seriál CATIA
V tomto článku se opět dostáváme k často opomíjeným a uživateli ne vždy pořádně používaným booleovským operacím. Na obhajobu jejich používání se pokusím uvést jeden ukázkový  ... 
Dynamický řez v PartDesign u R19
Publikováno: 26.4. 2013 - 14:21 - Seriál CATIA
Rád bych se s vámi podělil o malý trik, jak u CATIA R19 v modulu PartDesign zprovoznit tzv. dynamický řez - dynamic sectioning. Tato funkce je běžně dostupná od R20, u nižších release ji  ... 
Jak převést CGR data do CATPartu
Publikováno: 18.2. 2013 - 21:23 - Seriál CATIA
V tomto velmi krátkém článku se zmíním o možnosti, jak převést data ve formátu CGR do CATPartu. Často máme v sestavě k dispozici velké množství dat právě ve formátu CGR, která mohl ... 
Programujeme v .NET - 1.díl: Představení platformy VB.NET (Visual Studio)
Publikováno: 11.6. 2012 - 21:32 - Seriál CATIA
Při jedné z posledních úprav obsahu Catia fóra byla záměrně zrušena sekce Makra a programování s tím, že celý původní obsah této sekce bude postupně uváděn v samostatných dílech  ... 
Text template - co to je a jak funguje?
Publikováno: 31.3. 2012 - 14:48 - Seriál CATIA
V dnešním dílu seriálu se opět zaměříme na výkresy, konkrétně na možnosti funkce Text template. Vysvětlíme si, co to Text template (Textová šablona) je, kdy ji lze použít, jak se vyt ... 
Katalog detailů do výkresů
Publikováno: 25.3. 2012 - 21:10 - Seriál CATIA
V minulém článku ze seriálu jsme si ukázali, jak lze s pomocí generického dílu založeném na Design Table rychle vytvořit katalog. V dnešním článku se budeme katalogům dále věnovat d ... 
Vytváříme jednoduchý katalog
Publikováno: 28.11. 2011 - 20:08 - Seriál CATIA
Dnes se budeme věnovat vytvoření jednoduchého katalogu pomocí generického modelu spojeného s Design Table. Takto vytvořený katalog může obsahovat např. všechny velikosti jednoho šroubu t ... 
Programujeme: Jednoduché příklady
Publikováno: 12.11. 2011 - 22:17 - Seriál CATIA
V dnešním dílu si ukážeme několik jednoduchých příkladů s základními konstrukcemi, které se dají využít při psaní složitějších maker. Každý příklad bude obsahovat komentáře ... 
Programujeme: CATVBA a jednoduché dialogy
Publikováno: 28.10. 2011 - 21:39 - Seriál CATIA
V prvním dílu o programování jsme si vysvětlili pojem makro, jak ho jednoduše zaznamenat a upravit, popsali si základní rozdíly mezi CATScriptem, CATVBS a CATVBA, a na závěr předvedli krá ... 
Programujeme: CATScript
Publikováno: 24.10. 2011 - 22:10 - Seriál CATIA
Dnešní díl je věnován základním principům a pojmům z oblasti programování maker, popisuje obecné funkce maker a výhody jejich použití. Je určen úplným začátečníkům, kteří se o ... 
Pracujeme s Design table
Publikováno: 23.10. 2011 - 12:59 - Seriál CATIA
V dnešním dílu si ukážeme, jak se dají řídit hodnoty parametrů v modelu pomocí standartní tabulky vytvořené v MS Excel. Jedná se o další možnost parametrizace v Catia, kdy se hodnoty  ... 
Pracujeme s parametry II.
Publikováno: 26.7. 2011 - 21:58 - Seriál CATIA
V minulém díle jsme si vysvětlili, co jsou to parametry, ukázali si rozdíl mezi parametry u vytvářených feature a uživatelskými parametry, a popsali několik základních typů. Dnes si uká ... 
Pracujeme s parametry I.
Publikováno: 17.5. 2011 - 22:26 - Seriál CATIA
V dnešním článku se zaměřím na dvě další důležité funkce Catie, které ji posouvají mezi špičkové CAD software - jsou to Parametry a Vzorce (Formula). Už základní moduly (MD2) nab ... 
Metodika Skeletonu
Publikováno: 25.1. 2011 - 16:53 - Seriál CATIA
Dnes se konečně dostávám k dlouho slibovanému článku - metodice skeletonu. Tuto metodiku se pokusím názorně vysvětlit na modelu, resp. sestavě železničního cisternového vagónu. Model  ... 
Hierarchický strom - jak si udržet přehledný model
Publikováno: 22.12. 2010 - 16:19 - Seriál CATIA
V tomto článku bych vám rád řekl něco o tom, proč je důležité udržovat hierarchický strom (dále jen strom) přehledný a popsal několik způsobů či metod, jak lze takový "přehle ... 
Metodika negativu
Publikováno: 10.12. 2010 - 00:20 - Seriál CATIA
V posledním dílu seriálu o Catia jsem slíbil, že napíšu něco o tzv. "Metodě negativu". Tento způsob modelování je velmi efektivní u konstrukčních celků (sestav), kdy použív ... 
Programujeme: Vytvoření reálného stehu v modelu
Publikováno: 20.9. 2010 - 11:37 - Seriál CATIA
Tento článek se váže k tématu Kopírování objektu podél křivky (viz http://www.catia-forum.cz/forum/topic.php?topic_id=176). Uživatel se v něm ptal na možnost vytvoření opakované geomet ... 
Programujeme: Pokročilý Bounding Box
Publikováno: 14.9. 2010 - 12:03 - Seriál CATIA
Rád bych navázal na článek Asociativní Bounding Box, kde jsme si ukázali, jak se dá pomocí makra poměrně rychle vytvořit ohraničující obálka tělesa či plochy. U tohoto příkladu se j ... 
Programujeme: Export stromu ze sestavy
Publikováno: 11.9. 2010 - 23:50 - Seriál CATIA
Export hierarchického stromu sestavy:Někdy potřebujeme u velkých a složitých sestav vyexportovat strukturu hierarchického stromu do nějaké použitelné podoby. K tomu by šlo samozřejmě nap ... 
UID - vnitřní identifikace modelu
Publikováno: 1.9. 2010 - 09:39 - Seriál CATIA
Snad každý z nás při práci s výkresy narazil na problém, že mu Catia odmítla změnit referenční model, na který se odkazují jednotlivé pohledy nebo celý výkres. Místo úspěšného p ... 
Linky III. - Import a Context
Publikováno: 25.8. 2010 - 08:17 - Seriál CATIA
Dnes si popíšeme další vazby, které se v Catii vytváří mezi jednotlivými modely, pokud používáme externí reference v rámci sestavy. Jedná se o linky typu Import a Context - při práci  ... 
Programujeme: Jednoduchý Bounding Box
Publikováno: 18.7. 2010 - 13:22 - Seriál CATIA
Tento příklad je určen spíše pokročilejším, ale i začínající programátoři se podle něho mohou naučit mnoho dílčích postupů. Bounding Box je - pro ty, kdo tento pojem neznají - jak ... 
Linky II. - CPP link
Publikováno: 15.7. 2010 - 00:20 - Seriál CATIA
V prvním díle jsme si ukázali, jak se pomocí funkce Paste Special vytvoří "mrtvá" kopie nebo kopie s linkem v rámci modelu. Dnes si předvedeme, jak se vytvoří kopie s linkem mezi  ... 
Linky I. - Paste Special
Publikováno: 10.7. 2010 - 01:37 - Seriál CATIA
V tomto seriálu bychom se rádi věnovali vytváření vazeb (linků) a práci s nimi. Některé vazby se v Catii vytváří automaticky, například výkres má vazbu na model, sestava má vazby na  ...