Vítejte !   Přihlášení | Registrace
Hlavní menu
CATIA fórum.cz
Novinky
Seriál CATIA
Obecně o CAD
Novinky ze světa DS
Makra pro CATIA V5
Diskuse
Základy Catia
Ke stažení
Doporučujeme
Pracovní příležitosti
Reklama a kampaně
O fóru
Nápověda

3D laserové skenování od G4D umožňuje komplexní zaměření stávajících technologií a prostor

Publikováno: 20. listopadu 2013 | Zobrazeno: 4808x
Při realizaci nových projektů do již stávající technologie (budovy, prostoru, …) je někdy velice obtížné přesně zaměřit stávající stav, který by byl relevantním podkladem pro nový projekt. Téměř nezměřitelné běžnou metodou (metr a tužka) jsou především komplikované potrubní systémy v kombinaci s vysokými stropy a pod..

Ideálním způsobem pro přesné a rychlé zaměření složitých a nepřehledných prostor je 3D laserové skenování. Jedná se o bezkontaktní rychlou metodu, která přináší do projektování velkou přidanou hodnotu. Díky laserovému skenování lze do počítače přenést virtuální model reality s minimální ztrátou informace o rozměru a tvarech. Tak lze prvky a technologie z nových projektů usazovat a napojovat velice přesně (přesnost do 10 mm) na stávající stav. Tento postup šetří čas při projektování i realizaci a zároveň náklady na materiál, který by byl znehodnocen nepřesným zaměřením a tím i nepřesným projektem.

Ukázka části mračna bodů

Princip metody
Skenování se provádí speciálním přístrojem (3D skenerem), který vždy z jednoho stanoviska zachytí prostor kolem sebe (360° horizontálně a 270° vertikálně) v podobě “mračna bodů“. Mračno bodů lze popsat jako “3D rastr“ tvořený řádově miliony bodů, které v rozlišení standardně 5 x 5mm (případně vyšším) popisují s polohovou přesností do 5 mm reálný prostor kolem skeneru. Aby se zachytil prostor dokonale, skenuje se vždy z více stanovisek (u velkých projektů i stovky) a data se poté spojí do jednoho systému, kde je zachycen celý cílový prostor.

Průběh zakázky
 • Při použité metody laserového skenování se ze stávajících podkladů (2D výkresy, fotografie,...) nejprve určí rozsah a odhadne čas na skenování.
 • Samotné skenování pak může probíhat za provozu, ve dne nebo v noci, případně v plánované odstávce. Skenování lze provádět téměř ve všech podmínkách, jen je třeba se vyvarovat masivním vibracím, které by byly přes podlahu rozvibrovaly i skener, což by znehodnotilo měření.
 • Po naskenování prostor se výsledky zpracují tak, aby všechna data tvořila jedno kompaktní mračno bodů v určeném souřadnicovém systému (souřadnicový systém určuje nejčastěji zákazník).
 • V této fázi může být výsledek měření (mračno bodů) předán zákazníkovi, který ho může využít jako podklad pro nový projekt.
 • Častěji však není požadovaným výsledkem mračno bodů, ale následný 3D model ve formátu imporotovatelném do běžných CAD systému (nejčastěji se jedná o formát STEP). Mračno bodů je postupně celé nahrazováno modely jednotlivých objektů (přesnost modelu je do 10 mm) tak, že výsledkem je “as-built“ model (model skutečného stavu), do kterého lze jednoduše vložit nový projekt a celý tento systém prezentovat jednoduše investorovi a použít pro následnou realizaci projektu.

Ukázka mračna bodů převedeného do 3D modelu

Využití laserového skenování
 • zaměření pro nové projekty do stávajících technologií ve 3D
 • průchodové studie
 • podklady pro GIS liniových (potrubních) systémů a následný import do softwarů CAD jako například Catia, Autodesk Inventor a podobně
 • zaměření pro stavební dokumentaci ve 3D

Výhody laserového skenování
 • komplexnost zaměření stávajícího stavu
 • vysoká rychlost zaměření
 • možnost skenování za provozu
 • vysoká (milimetrová) přesnost
 • vysoká rychlost tvorby 3D modelu
 • zlevnění a zrychlení následné realizace (vše je naprojektováno dle skutečného stavu)
 • zajímavá cena vhledem k přidané hodnotě vůči klasickým metodám

Ukázka mračna bodů dohromady s výsledným 3D modelem


Autor článku: Ing. Petr Kůrka, G4D